Formulari Assegurança tot risc construcció i decennal

Empleneu els camps d’aquest formulari i cliqueu el botó d’enviar.

Nosaltres rebrem tota la informació i tan aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vosaltres, per tal de donar resposta als vostres dubtes i proporcionar-vos tota la informació necessària per portar a terme l’assegurança requerida.

LA SEVA TRANQUILITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS

  Dades del negoci

  Nom /Raó social *

  NIF *

  Adreça fiscal *

  Població *

  C.P. *

  Provincia *

  Persona de contacte *

  Càrrec *

  Telèfon *

  Email *

  Fax

  Activitat del prenedor

  Activitat:

  Descripció de l'obra

  Valor anual de l'obra (PEM):

  Subcontracta treballs (%):

  Organisme de control:

  Situació:

  Descripció de l'edificació:

  Durada prevista:

  Total de metres quadrats construïts:

  Capitals

  Capitals a assegurar:

  Danys materials:

  Responsabilitat civil:

  Equips de construcció:

  Béns preexistents:

  Cobertura de maquinària:

  Precisen de cobertura decennal

  Els camps amb * són obligatoris

  He llegit i accepto la clàusula de confidencialitat