Sistema intern d’informació

J. ESVERTIT CORREDÚRIA D’ASSEGURANCES, S.L. (d’ara endavant, l’Entitat) ha implantat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), que integra els diferents canals d’informació interns de l’organització i es configura com un eix fonamental per al foment de la cultura d’actuació ètica, responsable i sostenible , amb el deure de supervisió, control i prevenció en matèria de compliment normatiu.

El sistema constitueix la llera preferent i una eina d’utilització obligatòria per canalitzar diligentment les comunicacions sobre infraccions i incompliments normatius, amb total protecció dels informants, sense risc de represàlies i amb les mesures de protecció necessàries.

El SIIF s’ha dissenyat, configurat i està gestionat amb les mesures i els mecanismes necessaris de seguretat, confidencialitat, protecció de dades i protecció a l’informant. Per això comptem amb la col·laboració i suport de l’expert extern BONET consulting, que aporta alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat i compliment del marc normatiu aplicable.

Per tant, l’Entitat ha dotat el SIIF d’una sèrie de garanties, entre les quals hi ha l’anonimat/anonimització, el registre adequat, la conservació i no alteració de la informació, la prevenció de conflictes d’interès, la protecció de l’informant i la prohibició de represàlies.

Per conèixer detalladament els principis d’actuació i les garanties fonamentals que regeixen el Sistema Intern d’Informació de l’Entitat en virtut dels requisits exigits per la nova normativa podeu veure i accedir a la Política General del Sistema Intern d’Informació i Defensa de l’Informant.

Canals d’informació

L’Entitat ha habilitat diferents canals interns d’informació que permeten presentar comunicacions en format escrit o verbal. A aquest efecte, l’Entitat compta amb la configuració, el disseny i el suport d’un expert extern per tal d’aportar els nivells més alts de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat, protecció de dades i de l’informant, i altres àmbits aplicables per a aquest tipus de canals. A la nostra Política podeu trobar ampliada la informació sobre les característiques tècniques dels canals. Els canals del nostre SIIF són els següents:

Canal en línia/digital

L’Entitat posa a la vostra disposició una eina on-line mitjançant la qual qualsevol empleat o persona relacionada amb l’Entitat podrà presentar una comunicació per escrit a través del següent enllaç: https://corporate-line.com/cnormativo-jesvertit

Aquesta eina compta amb mesures de seguretat que garanteixen la protecció de la informació, la identitat de l’informant i la d’aquelles persones afectades, així com la confidencialitat i reserva de tot el procés de gestió i tramitació de la comunicació.

Canal Presencial / “Face to face”

Una altra de les vies que l’Entitat posa a disposició dels seus empleats i els tercers que s’hi relacionen és el canal presencial, que permet la presentació de comunicacions verbals mitjançant una reunió presencial o per videoconferència.

A fi d’assegurar el compliment degut dels compromisos i garanties recollides a la nostra Política i el marc normatiu d’aplicació per a aquest tipus de comunicacions, l’Entitat ha encomanat aquesta funció de gestió d’aquestes comunicacions a l’expert extern BONET consulting, per garantir la protecció de la identitat de l’informant tant en el procés de sol·licitud de cita prèvia, en la presentació d’una comunicació en format presencial com en el lloc de realització.

Els professionals de BONET són els responsables de la gestió de les sol·licituds per presentar les comunicacions a través d’aquest canal, així com de la recollida i la conservació de tota la informació aportada en aquesta sol·licitud. Tal com estableix la Llei, aquestes reunions quedaran documentades mitjançant un enregistrament anonimitzat, amb el consentiment previ de l’informant.
Per poder fer ús d’aquest canal, heu de sol·licitar cita prèvia a través de les vies de contacte següents:

  • Telèfon: 911087727 / 930460116
    • L’horari d’atenció a l’informant és el següent:
      • De dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores.
      • Divendres de 8.30 a 14.30 hores.
  • E-mail: siifexterno@sistema-interno-informacion.com

A fi de garantir les mesures de protecció i seguretat necessàries d’aquest tipus de comunicacions, no es podran fer ni es registraran comunicacions presentades directament per telèfon o e-mail.

Aquestes dues eines estan habilitades exclusivament per coordinar amb el personal tècnic dia, hora i lloc per fer la comunicació en format presencial.

Agraïm seguiu les indicacions descrites anteriorment per accedir i utilitzar adequadament els canals oficials habilitats per l’Entitat per a la presentació de comunicacions i l’aplicació de tots els nostres mecanismes de seguretat i protecció necessaris.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament del Sistema Intern d’Informació de l’Entitat, podeu posar-vos en contacte amb el Responsable del Sistema a través del següent email: responsable.siif@jesvertit.com