Formulari Assegurança multirisc empresa

 

Empleneu els camps d’aquest formulari i cliqueu el botó d’enviar.

Nosaltres rebrem tota la informació i tan aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vosaltres, per tal de donar resposta als vostres dubtes i proporcionar-vos tota la informació necessària per portar a terme l’assegurança requerida.

LA SEVA TRANQUILITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS

  Dades del negoci

  Nom /Raó social *

  NIF *

  Adreça fiscal *

  Població *

  C.P. *

  Provincia *

  Persona de contacte *

  Càrrec *

  Telèfon *

  Email *

  Fax

  Dades complementàries

  Descripció detallada de l'activitat:

  O adjuntar fitxer:

  Facturació anual:

  Nombre de treballadors:

  Superfície total construïda:

  Mesures de protecció

  Vigilància de polígonVigilància d'empresaEs fan rondes controladesProtecció en les obertures

  Detallar:

  Alarma

  Tipus:

  Conexió a central d'alarmesExtintorsBoques d'incendis equipades (BIE)Columnes Hidrants exteriors (CHE)Sistemes de detecció

  Capitals

  Capitals a assegurar:

  Continent:

  Mobiliari, maquinària i instal.lacions:

  Existències fixes:

  Existències flotants:

  Aliments de càmeres frigorífiques:

  Robatori i espoliació

  Trencament de vidres:

  Instal.lacions i equips electrònics:

  Pèrdua de beneficis:

  Es fan treballs a l'exterior

  Els camps amb * són obligatoris

  He llegit i accepto la clàusula de confidencialitat