Formulari Assegurança col·lectiu d’accidents

Empleneu els camps d’aquest formulari i cliqueu el botó d’enviar.

Nosaltres rebrem tota la informació i tan aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vosaltres, per tal de donar resposta als vostres dubtes i proporcionar-vos tota la informació necessària per portar a terme l’assegurança requerida.

LA SEVA TRANQUILITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS

  Dades del negoci

  Nom /Raó social *

  NIF *

  Adreça fiscal *

  Població *

  C.P. *

  Provincia *

  Persona de contacte *

  Càrrec *

  Telèfon *

  Email *

  Fax

  Dades dels assegurats

  Descripció de l'activitat de l'empresa:

  Nombre de persones a assegurar:

  Arxiu amb relació de persones, indicant sexe, data de naixement i NIF:

  Capitals

  Mort

  Invalidesa absoluta i permanent:

  Invalidesa total i permanent:

  Doble capital per accidentTriple capital per accident de tràfic

  Els camps amb * són obligatoris

  He llegit i accepto la clàusula de confidencialitat