J. ESVERTIT oferim l’Assegurança de Drons, donant cobertura als danys materials i lesions personals que pugui ocasionar el dron a terceres persones..

1 Me Gusta, 0 ComentariosHace 3 meses

J. ESVERTIT oferim el servei de canvis de nom de vehicles. J. ESVERTIT ofrecemos el servicio de cambio de nombre de vehículos.

5 Me Gusta, 0 ComentariosHace 3 meses

J. Esvertit Corredoria d'Assegurances S.L

0 Me Gusta, 0 ComentariosHace 5 meses

L’horari durant el mes d’agost és de 8:00h a 15:00h. / El horario del mes de agosto es de 8:00h a 15:00h.

0 Me Gusta, 0 ComentariosHace 5 meses

Us informem que demà dia 26 i passat demà dia 27 tindrem tancat per Festa Major Visca Santa Anna. Visca el Foc(sempre que no provoqui cap incendi)..

6 Me Gusta, 0 ComentariosHace 5 meses