Formulari Assegurança tot risc construcció i decennal

Empleneu els camps d’aquest formulari i cliqueu el botó d’enviar.

Nosaltres rebrem tota la informació i tan aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vosaltres, per tal de donar resposta als vostres dubtes i proporcionar-vos tota la informació necessària per portar a terme l’assegurança requerida.

LA SEVA TRANQUILITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS

Dades del negoci

Nom /Raó social *

NIF *

Adreça fiscal *

Població *

C.P. *

Provincia *

Persona de contacte *

Càrrec *

Telèfon *

Email *

Fax

Activitat del prenedor

Activitat:

Descripció de l'obra

Valor anual de l'obra (PEM):

Subcontracta treballs (%):

Organisme de control:

Situació:

Descripció de l'edificació:

Durada prevista:

Total de metres quadrats construïts:

Capitals

Capitals a assegurar:

Danys materials:

Responsabilitat civil:

Equips de construcció:

Béns preexistents:

Cobertura de maquinària:

Precisen de cobertura decennal

Els camps amb * són obligatoris

He llegit i accepto la clàusula de confidencialitat