Formulari Assegurança multirisc empresa

 

Empleneu els camps d’aquest formulari i cliqueu el botó d’enviar.

Nosaltres rebrem tota la informació i tan aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vosaltres, per tal de donar resposta als vostres dubtes i proporcionar-vos tota la informació necessària per portar a terme l’assegurança requerida.

LA SEVA TRANQUILITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS

Dades del negoci

Nom /Raó social *

NIF *

Adreça fiscal *

Població *

C.P. *

Provincia *

Persona de contacte *

Càrrec *

Telèfon *

Email *

Fax

Dades complementàries

Descripció detallada de l'activitat:

O adjuntar fitxer:

Facturació anual:

Nombre de treballadors:

Superfície total construïda:

Mesures de protecció

Vigilància de polígonVigilància d'empresaEs fan rondes controladesProtecció en les obertures

Detallar:

Alarma

Tipus:

Conexió a central d'alarmesExtintorsBoques d'incendis equipades (BIE)Columnes Hidrants exteriors (CHE)Sistemes de detecció

Capitals

Capitals a assegurar:

Continent:

Mobiliari, maquinària i instal.lacions:

Existències fixes:

Existències flotants:

Aliments de càmeres frigorífiques:

Robatori i espoliació

Trencament de vidres:

Instal.lacions i equips electrònics:

Pèrdua de beneficis:

Es fan treballs a l'exterior

Els camps amb * són obligatoris

He llegit i accepto la clàusula de confidencialitat